کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ی‍دری‌، ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌، ۱۳۵۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<بهینه سازی = بهینه سازی >خطی ( رشته ریاضی )
حیدری ، عقیله ، ۱۳۵۱- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ح۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< نرم افزار های = نرم افزارهای >مفید ریاضی ( رشته ریاضی )
حیدری ، عقیله ، ۱۳۵۱- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹۵‬,‭‌ح۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک