کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ک‍ی‍م‌راب‍ط، خ‍س‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍ک‍ی‍م‌راب‍ط، خ‍س‍رو، -- خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍ی‍م‌راب‍ط، خ‍س‍رو
 
ناشر:
آت‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیبمنامه سینمائی گذر از ظلمات ( مهتاب شب اول )
حکیم رابط، خسرو ؛  تهران نشر توسعه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌گ۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روز هفتم " خاطرات "خسرو حکیم رابط
حکیم رابط، خسرو ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌ک۹۵‌ی۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک