کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ورای‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ح‍ورای‍ی‌، س‍ی‍د م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۸-
ح‍ورای‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
دک‍ل‍م‍ه‌ گ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه موفق با تمرکز
حورایی ، مجتبی ، ۱۳۴۸- ؛  [تهران ] ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتماد به نفس در ۱۰ روز
حورایی ، سید مجتبی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران دکلمه گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک