کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تحلیلی وتشریحی پرسشهای آزمون سراسری دانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشورریاضیات : گروه آزمایشی ریاضی و فنی
حلی ، غلامرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۷۸‌پ۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک