کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --آزم‍ون‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --آزم‍ون‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍راون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ان‌
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متون دانشگاهی حقوق ترجمه =[waL ESCGجی سی اس ای لو]
براون ، ویلیام جان ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۶۶۳‬,‭‌ب۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک