کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - ک‍ل‍ی‍ات‌ - م‍ب‍ان‍ی‍و م‍ک‍ات‍ب‌ و...
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - ک‍ل‍ی‍ات‌ - م‍ب‍ان‍ی‍و م‍ک‍ات‍ب‌ و...
 
پدیدآور:
ای‍رج‌ گ‍ل‍دوزی‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران ( جلد )۱
ایرج گلدوزیان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک