کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ف‍لاح‍ی‌، ک‍ی‍وم‍رث‌، ۱۳۳۹-
واح‍دی‌ ن‍وای‍ی‌،آوا
ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
آری‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ظارت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان
واحدی نوایی ،آوا ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۲‬,‭و۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و مصادیق تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
عبدالهی ، اسماعیل ؛  تهران آریان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ع۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و نظارت بر شهر :درآمدی بر روند تاریخی ، سیاسی و ارتباطی اداره شهر
فلاحی ، کیومرث ، ۱۳۳۹- ؛  تهران مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭‌ف۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک