کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش مدیریت در پیشرفت ملتها
حسینی شیرازی ، احمد ؛  قم امام صادق (ع )   ، [۱۳۶۳؟]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ح۵‌ن۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک