کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍م‍س‍رگ‍زی‍ن‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۳-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۳-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >و مشاوره با رویکرد اسلامی
حسینی بیرجندی ، سید مهدی ، ۱۳۱۳- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ح۵‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فنون همسریابی و همسرگزینی برای دختران
حسینی ، سید مهدی ، ۱۳۱۳- ؛  تهران ساوالان   ، [۱۳۸۹]
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ح۵‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک