کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍س‍ی‍ن‌ س‍وداگ‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ح‍س‍ی‍ن‌ س‍وداگ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات اجرای ساختمان
سوداگر، حسین ؛  حسین سوداگر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک