کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌س‍ازی‌
ب‍ت‍ن‌ -- اف‍زوده‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم پی لغزش برای محافظت ساختمان های کوچک در برابر زلزله
حسنی ، ابوالفضل ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ح۵۹‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عمل آوری بتن :روش ها، خصوصیات و الزامات آیین نامه ای
تهران سیمای دانش ، انتشارات آذر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ح۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک