کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ج‍ازی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ار -- آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
ح‍ج‍ازی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
پ‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای مضرابی برای تار
حجازی ، اسدالله ، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌ت۲‌ح۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک