کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ق‌۷۹۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸
 
پدیدآور:
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ق‌۷۹۲
 
ناشر:
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بحر غزل :مجتث مخبون ( وزن )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن ...قابل توجه علاقمندان و دانشجویان محترم ، ذکر( بحر)،( وزن )،( تقطیع )و( اعراب )
حافظ، شمس الدین محمد، - ق ۷۹۲ ؛  تهران دایره المعارف ایران شناسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ح۲د۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک