کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اج‍ی‌ ده‌ آب‍ادی‌ ، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ات‌ -- ای‍ران‌
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ --خ‍دم‍ات‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ ده‌ آب‍ادی‌ ، اح‍م‍د
<ح‍اج‍ی‌ ده‌ آب‍ادی‌= ح‍اج‍ی‌ده‌آب‍ادی‌>، اح‍م‍د، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جبران خسارت < بزه دیده = بزه دیده ( >به هزینه دولت و نهادهای عمومی )
حاجی ده آبادی ، احمد ؛  تهران سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ح۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فقه دیات ( مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی )
<حاجی ده آبادی = حاجی ده آبادی >، احمد، ۱۳۴۹- ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵/۷‬,‭‌ح۲‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک