کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اج‍ی‌ اب‍وطال‍ب‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۵۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ اب‍وطال‍ب‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۰= سیصد >مساله حل شده مقاومت مصالح
حاجی ابوطالبی ، فرهاد، ۱۳۵۳- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ح۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک