کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اج‌ ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‌ ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
 
ناشر:
[ب‍ی‌ن‍ا]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
حاج کریمی ، عباسعلی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران [بی نا]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ح۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک