کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
 
پدیدآور:
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
آت‍رپ‍ات‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گزیده ی آراء اندیشمندان همراه با ۲۱ کاریکاتور برگزیده
جوانبخت ، مهرداد، ۱۳۴۶ - ، گردآورنده و مترجم ؛  اصفهان آترپات کتاب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۹۵‬,‭‌ف۲‌ج۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک