کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲ . - ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ب‍ه‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ه‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ب‍ه‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیینه اوج ( تصویری از سیمای جانباز در نگاه مردم )
تهران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۰۱‬,‭آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جبهه ای نو در فرهنگ شناسی ایران
مهرآبادی ، محسن ، ۱۳۴۶ - ، گردآورنده ؛  تهران دفتر پژوهش و گسترش فرهنگ جبهه   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۳۵‬,‭‌ف۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک