کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ص‍اب‍ر، ۱۳۵۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ص‍اب‍ر، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی حسابداری
جلیلی ، صابر، ۱۳۵۶- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ج۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ( ۱( )با رویکرد مدیریت هزینه کاربردی )
جلیلی ، صابر، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۵۳۸۵-۶۶۴۰۹۹۲۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - نبش خیابان دوازده فروردین -پ ۱۴۴۶ صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ج۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک