کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ل‍دس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ل‍دس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍ل‍دس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،
ع‍زی‍زی‌، روی‍ا،
ت‍ش‍ک‍ری‌، پ‍ری‍س‍ا، ۱۳۵۲-
پ‍وپ‌، آرت‍وراپ‍ه‍ام‌،۱۹۶۹-۱۸۸۱
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌، ه‍ن‍ر ن‍و
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاهکارهای هنر ایران
پوپ ، آرتوراپهام ،۱۹۶۹-۱۸۸۱ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌پ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جلد سازی ایرانیان
رستمی ، مصطفی ، ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۱‬,‭‌ج۸،ر۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هنر جلدسازی سنتی ایرانی :با معرفی تعدادی از هنرمندان اصفهانی
عزیزی ، رویا، ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۱/۳‬,‭‌ج۸،‌ع۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ویترین :مجموعه مقالاتی درباره ی تاریخ طراحی جلد کتاب در ایران و گزیده ی سی و پنج سال طراحی جلد کتاب های معاصر ایران ( ۱۳۹۲-۱۳۵۷)
تشکری ، پریسا، ۱۳۵۲- ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی ، هنر نو   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۱‬,‭‌ت۵و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک