کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ --س‍ن‍گ‍واره‌
ع‍دس‍ی‍ه‍ای‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عدسی در عکاسی و فیلمبرداری
جعفریان ، حسین ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۷۰‬,‭‌ج۷‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بی مهرگان سنگواره ( ماکروفسیلهای جانوری )
جعفریان ، محمدعلی ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۷۷۰‬,‭‌ج۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک