کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍رم‍ی‌ م‍ل‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ض‍م‍ی‍ن‍ه‌ و م‍وض‍وع‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍رم‍ی‌ م‍ل‍وی‍ن‌
 
ناشر:
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
آب‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایسم ها در معماری
جرمی ملوین ؛  فدک ایساتیس   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۴‬,‭‌م ۷ ‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گرایش های معماری
جرمی ملوین ؛  تهران آبان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۲۰۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک