کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه اموال )
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک