کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
وح‍دان‍ی‌، ام‍ی‍ری‍وس‍ف‌، ۱۳۵۲-
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۵-
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( مطالعه تطبیقی )
میرمحمدصادقی ، حسین ،۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه امنیت ؛ مطالعه تطبیقی جرائم جاسوسی ، تبانی ، محاربه و تروریسم در...
مجیدی ، محمود ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۳‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصل شفافیت در حقوق کیفری ماهوی
وحدانی ، امیریوسف ، ۱۳۵۲- ؛  تهران انتشارات بهنامی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭و۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک