کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ب‍ل‍ی‌ ف‍رد، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ل‍ی‌ ف‍رد، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سیالات کاربردی :شامل خلاصه مباحث ، بیش از ۱۱۰ مسئله نمونه به همراه حل کامل ...
جبلی فرد، سعید ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۸‬,‭‌ج۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک