کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳- ۱۹۳۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ران‌،ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌،۱۹۳۱-۱۸۸۳م‌ --.ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳- ۱۹۳۱
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ خ‍ورش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عاشقانه ها:متن دو زبانه
جبران ، جبران خلیل ، ۱۸۸۳- ۱۹۳۱ ؛  تهران کتاب خورشید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۵۶‬,‭‌ج۲‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک