کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌
وق‍ت‌ --ت‍ن‍ظی‍م‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‌
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
 
ناشر:
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
ن‍ش‍ر اخ‍ت‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیر یک دقیقه ای
جانسون ، اسپنسر ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟
جانسون ، اسپنسر ؛  تهران نشر اختران   ، ۱۳۸؟
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هدیه
جانسون ، اسپنسر ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کتاب مدیر یک دقیقه ای
بلانچارد، کن ؛  تهران ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک