کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ادوگ‍ری‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ادوگ‍ری‌(اس‍لام‌)
ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ادوگ‍ری‌ -- ت‍اری‍خ‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌- آث‍ار ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‍ی‌ -ع‍ل‍وم‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ - ج‍ادوگ‍ری‌ ( اس‍لام‌)
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
ه‍ورس‍ت‌ ول‍دم‍ار ج‍ن‍س‍ن‌
ف‍ران‍س‍ی‍س‌ م‍ادی‍س‍ون‌
ه‍اش‍م‍ی‌ف‍رد،م‍ی‍راح‍م‍د،۱۳۱۰-
ه‍ای‍ن‍ی‍ن‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
م‍ج‍ی‍دزاده‌، ی‍وس‍ف‌،۱۳۱۵-
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز، ۱۸۸۵- ۱۹۸۱ م‌
س‍الاری‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۴-
 
ناشر:
آت‍ی‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ی‍راث‌ م‍ان‍دگ‍ار
ک‍ارن‍گ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، (م‍اج‍د)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیری در تاریخ جادوگری
هاینینگ ، پیتر ؛  [تهران ] آتیه   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۵۶۶‬,‭‍ه۲‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نوسانات فرهنگ غرب در تاریخ
هاشمی فرد،میراحمد،۱۳۱۰- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ، (ماجد)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف۲‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و تمدن بین النهرین
مجیدزاده ، یوسف ،۱۳۱۵- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۱‬,‭‌م۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جادوگری
سالاری ، محمد،۱۳۴۴- ؛  قم میراث ماندگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۵۶۶‬,‭‌س۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر
هورست ولدمار جنسن ؛  تهران علمی فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌ج۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ابزار آلات علمی - جلد یازدهم از گزیده دوازده جلدی مجموعه هنر اسلامی
فرانسیس مادیسون ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸‌ل۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لذات فلسفه ( :پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر)
دورانت ، ویلیام جیمز، ۱۸۸۵- ۱۹۸۱ م ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ل۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک