کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ث‍ن‍ا:خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
<ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر= ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ف‍ر>، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۲-
 
ناشر:
ث‍ن‍ا:خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )موریس مانو
<یعقوبی فر= یعقوبی فر>، محمد،۱۳۴۲- ؛  تهران ثنا:خلیج فارس   ، ۱۳۸۰،۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک