کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍وم‍اس‌، ج‍رج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍وم‍اس‌، ج‍رج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<مسائل = حل المسائل >حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جرج برینتن ، ۱۹۱۴- ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک