کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌ و ب‍رداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌ و ب‍رداری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ش‍رح‌
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
یمینی ، امیرهوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ی۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
یمینی ، امیرهوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ی۸‌ت۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲ ( قابل استفاده برای دانشجویان رشته های فنی ، مهندسی و علوم پایه )
تهران : تلفن ناشر : ۷۷۶۳۸۰۵۹,نمابر ناشر ; ۷۷۶۳۸۰۵۹,آدرس ناشر :تهران خ . انقلاب خ . صفی علیشاه شماره ۱۰۵ شرح   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ( ۲ )ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی - دانشگاه آزاد - غیرانتفاعی
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک