کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌: ت‍ل‍ف‍ن‌ ن‍اش‍ر : ۷۷۶۳۸۰۵۹,ن‍م‍اب‍ر ن‍اش‍ر ; ۷۷۶۳۸۰۵۹,آدرس‌ ن‍اش‍ر :ت‍ه‍ران‌ خ‌. ان‍ق‍لاب‌ خ‌. ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ش‍م‍اره‌۱۰۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲ ( قابل استفاده برای دانشجویان رشته های فنی ، مهندسی و علوم پایه )
تهران : تلفن ناشر : ۷۷۶۳۸۰۵۹,نمابر ناشر ; ۷۷۶۳۸۰۵۹,آدرس ناشر :تهران خ . انقلاب خ . صفی علیشاه شماره ۱۰۵ شرح   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک