کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌: ت‍ل‍ف‍ن‌ ن‍اش‍ر : ۶۶۹۴۱۴۰۹ - ۶۶۹۴۱۷۰۸ ،آدرس‌ ن‍اش‍ر :خ‍ی‍اب‍ان‌ آزادی‌ - ت‍ق‍اطع‌ رودک‍ی‌ - ک‍وچ‍ه‌ رام‍س‍ر- پ‍لاک‌ ۱ واح‍د ۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ف‍ران‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مؤسسات حسابرسی ؛ نقش آفرینان تازه وارد دنیای کسب و کار
تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۴۱۴۰۹ - ۶۶۹۴۱۷۰۸ ،آدرس ناشر :خیابان آزادی - تقاطع رودکی - کوچه رامسر- پلاک ۱ واحد ۳ فرانما   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۸‬,‭‍ه۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک