کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ن‍دری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۲۶۴- ۱۳۲۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۴- ۱۳۲۷ ق‌ -- .ت‍ب‍ری‍ز -- ش‍ع‍ر
 
پدیدآور:
ت‍ن‍دری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۲۶۴- ۱۳۲۱
 
ناشر:
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جنگ نامه تبریز( دلاوریهای ستارخان و باقرخان و مردم تبریز)
تندری ، محمود، ۱۲۶۴- ۱۳۲۱ ؛  صفی علیشاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۹۴‬,‭‌ن۲۶‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک