کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ص‍ح‍ن‍ه‌آرائ‍ی‌ و دک‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ص‍ح‍ن‍ه‌آرائ‍ی‌ و دک‍ور
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د
ش‍وب‍رت‌، اوت‍م‍ار
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تصویر صحنه :تاریخچه ، ترکیب ، تکنیک
شوبرت ، اوتمار ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۹۱‬,‭‌ص۳‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان
ملک پور، جمشید ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۹‬,‭‌ف۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک