کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ل‍ف‍ر، دی‍وی‍د ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍ل‍ف‍ر، دی‍وی‍د ج‍ی‌
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >توسعه ی گردشگری در کشورهای در حال توسعه
تلفر، دیوید جی ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ت۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک