کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍غ‍ذی‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍غ‍ذی‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ان‍درس‍ن‌، ج‍ی‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،- ۱۳۳۳
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
ن‍ش‍ر آب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف تغذیه
اندرسن ، جین ؛  تهران نشر آبی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۴۹‬,‭‌ف‍لا۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ صنایع غذایی انگلیسی - فارسی )Z_A(
هاشمی ، مسعود،- ۱۳۳۳ ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۴۹‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک