کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
<ب‍وج‍اد زی‍و= ب‍وی‍اد زی‌ ی‍ف‌>،< گ‍ئ‍ورگ‌= ج‍ورج‌>
 
ناشر:
ارگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی برای بازرگانی ، مالی و مدیریت
<بوجاد زیو= بویاد زی یف >،< گئورگ = جورج > ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ب۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک