کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ گ‍روه‍ی‌ --ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ گ‍روه‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ گ‍روه‍ی‌ --ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
آذر، ع‍ادل‌،۱۳۴۵-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۳۱۸-
ورچ‍ل‍ی‍س‌، ک‍ارل‍و
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >کاربردی ( رویکرد< = MDAMام ای دی ام )
آذر، عادل ،۱۳۴۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭آ۴‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری گروهی و نظریه بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات
اصغرپور، محمدجواد،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هوش تجاری < :داده کاوی = داده کاوی >و بهینه سازی برای تصمیم گیری
ورچلیس ، کارلو ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۶۶۸۱،آدرس ناشر :تهران - خ حافظ - روبروی سمیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭و۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک