کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ان‌، ۱۸۸۱- ۱۹۴۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ری‌، م‍ل‍ک‍ه‌ اس‍ک‍ات‍ل‍ن‍د، ۱۵۴۲ - ۱۵۸۷ stocs fo neeuQ ,yraM -- داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ان‌، ۱۸۸۱- ۱۹۴۲
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماری استوارت
تسوایک ، اشتفان ، ۱۸۸۱- ۱۹۴۲ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ت۵‌م۲۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک