کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌،۱۹۴۴- م‌.
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌،۱۹۴۴ - م‌.
 
ناشر:
آس‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قورباغه را قورت بده : ۲۱ روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان
تریسی ، برایان ؛  تهران ۱۳؟
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<قورباغه ات = قورباغه ات >را قورت بده :۲۱ روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان
تریسی ، برایان ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فکرتان را عوض کنید تا< زندگی تان = زندگیتان >تغییر کند :از توانمندیهای خود برای کسب موفقیت استفاده کنید
تریسی ، برایان ،۱۹۴۴- م . ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ت۴‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای موفقیت :مدیریت و مهارتهایی که درهای موفقیت را به روی شما می گشاید
تریسی ، برایان ،۱۹۴۴ - م . ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آینده خود را خلق کنید :۱۲ اقدام اساسی برای دستیابی به موفقیت نامحدود
تریسی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ت۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک