کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍رک‍م‍ن‍ی‌ آذر، پ‍روی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ص‍ف‍اری‍ان‌، ۲۴۷- ۸۸۵ ق‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۰- ۱۲ ق‌
 
پدیدآور:
ت‍رک‍م‍ن‍ی‌ آذر، پ‍روی‍ن‌، ۱۳۳۰-
ت‍رک‍م‍ن‍ی‌ آذر، پ‍روی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان
ترکمنی آذر، پروین ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۰۱‬,‭‌ت۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ ایران دوره اسلامی ( تا پایان دوره قاجاریه )
ترکمنی آذر، پروین ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌ت۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی شیعیان < اثنی عشری = اثناعشری >در ایران ( از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه )
ترکمنی آذر، پروین ، ۱۳۳۰- ؛  قم : تلفن ناشر :, 6364082نمابر ناشر ;, 7564082آدرس ناشر :قم ، شهرک پردیسان انتشارات شیعه شناسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹/۲‬,‭‌ت۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک