کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رس‌ از ام‍ت‍ح‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
ت‍رس‌ از ام‍ت‍ح‍ان‌
 
پدیدآور:
ج‍م‍ع‍ه‌ پ‍ور اح‍م‍د
ب‍ان‍د، ف‍ران‍ک‌ دب‍ل‍ی‍و
ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌۱۳۴۶-
 
ناشر:
ف‍را ان‍گ‍ی‍زش‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اضطراب امتحان :ماهیت ، علل ،درمان ،همراه با آزمونهای مربوطه
بیابانگرد،اسماعیل ۱۳۴۶- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۶‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اضطراب امتحان
جمعه پور احمد ؛  مشهد فرا انگیزش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰/۶‬,‭‌ج۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<رفتار درمانی = رفتاردرمانی >شناختی ( رویکرد کوتاه مدت )
باند، فرانک دبلیو ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ب۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک