کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ری‍ک‌ م‍غ‍زی‌ -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ری‍ک‌ م‍غ‍زی‌ -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ه‍رن‍ی‍ا گ‍ل‍ک‍ار، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحریک جریان مستقیم درون جمجمه ای )SCDT(: با تاکید بر درمان اختلالات روانشناختی )
کلهرنیا گلکار، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۵۰‬,‭‌ک۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک