کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های < >چندمتغیره = چند متغیره >پیوسته ( رشته آمار)
عباسی ، نرگس ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک