کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍اطم‍ی‌ راد،< م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌= م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌>
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >تبلیغ
فاطمی راد،< محمد حسن = محمدحسن > ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۲۳‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک