کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍اپ‍ی‍ا، ک‍ل‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍اپ‍ی‍ا، ک‍ل‍ود
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر روان شناسی اجتماعی :مجموعه ضرورت های جامعه شناسی روانی
تاپیا، کلود ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ت۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک