کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌-- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۶ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
<وک‍ی‍ل‌ال‍رع‍ای‍ا= وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا>، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان
<وکیل الرعایا= وکیل الرعایا>، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭و۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات تاسیسات ساختمانی :شامل حرارت مرکزی ، تهویه متبوع ، آبرسانی و دفع فاضلاب ساختمان ، طرح سیستم لوله کشی گاز ساختمان ...
طباطبائی ، مجتبی ،۱۳۳۶ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭ط۲‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان
وکیل الرعایا، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭و۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک