کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ار --پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
ت‍ار --پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
ت‍ار -- آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
داری‍وش‌ پ‍ی‍ر ن‍ی‍اک‍ان‌
زری‍ن‌پ‍ن‍ج‍ه‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵- ۱۳۶۰
س‍اک‍ت‌، ک‍ی‍وان‌
وزی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ۱۲۶۶- ۱۳۵۸
ح‍ج‍ازی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
چ‍ن‍گ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور
پ‍ارت‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای مضرابی برای تار
حجازی ، اسدالله ، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌ت۲‌ح۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستور مقدماتی تار و سه تار
زرین پنجه ، نصرالله ، ۱۲۸۵- ۱۳۶۰ ؛  [تهران ] چنگ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌ت۲ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیوه آموختن تار و سه تار
ساکت ، کیوان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌ت۲‌س۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ده تمرین برای تار و سه تار
ساکت ، کیوان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌ت۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستور جدید تار
وزیری ، علینقی ، ۱۲۶۶- ۱۳۵۸ ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۱۵
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭و۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی دستگاهی ایرانی
داریوش پیر نیاکان ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری ماهور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌ت۲‌پ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک