کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ --درم‍ان‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ --درم‍ان‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ک‍ر، آم‍ان‍دا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی همراهی مشکلات روانی و مواد و الکل
بیکر، آماندا ؛  تهران دانشگاه پیام نور: ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک